Testy penetracyjne dla RODO i KNF

W odniesieniu do wymagań Rozporządzenia RODO oraz wytycznych KNF dla firm w działających obszarach bankowości i finansów, przeprowadzamy testy podatności systemów informatycznych na cyberzagrożenia. Wykonywane przez nas testy przeprowadzane są metodą „czarnej skrzynki” (black box). Mają one na celu weryfikację zabezpieczeń istniejących w badanym systemie poprzez symulację działań potencjalnego agresora. Stosowane podejście możliwie najwierniej odzwierciedla typowe działania hakera, który nie zna atakowanego środowiska, w tym: systemów operacyjnych, działających w nich usług i aplikacji, topologii sieci, konfiguracji urządzeń, stosowanych zabezpieczeń. Podczas realizacji testu wykorzystywane są narzędzia takie jak: OWASP ZAP, OpenVAS. Szczegółowy zakres testów jest zawsze ustalany z Klientem, a same testy przeprowadzane są zawsze w ścisłym porozumieniu i za akceptacją Klienta. Po przeprowadzeniu testów przygotowywany jest raport, który jest przekazywany Klientowi a spostrzeżenia i wyniki w nim zawarte omawiane są z Klientem. Opcjonalnie raport może zawierać elementy konsultacyjne i doradcze dotyczące zagadnień poruszanych w raporcie. Testy wykonywane przez nas mogą być uzupełnieniem lub kontynuacją świadczonych przez nas usług w obszarze audytu, mogą być też niezależną i samodzielną usługą świadczoną dla danego Klienta.

Conectica Business Security

Krzysztof Kotyza

mail: biuro@krzysztofkotyza.pl
tel: +48 509 913 106

lokalizacja: Kraków

    Imię i nazwisko (wymagane)
    Adres email (wymagane)
    Treść wiadomości