Bezpieczeństwo informacji w tym danych osobowych

Co to jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji ?

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zorganizowanych podmiotach wydaje się być całościowym sposobem działania, prowadzącym do realizacji różnych celów w tym bezpieczeństwa, po przez synergię w wykorzystaniu zasobów organizacji, zgodnie z ustalonymi procedurami i regułami postępowania m.in. w oparciu o:

-Zarządzanie danymi osobowymi (w tym RODO)

– ISO 27001:2013 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

– ISO 20000:2011 Zarządzanie Usługami (IT)

– ISO 9001:2008 Zarządzanie Jakością

– ISO 22301:2012 Zarządzanie Ciągłością Działania

– ISO 31000:2009 Zarządzanie Ryzykiem

Korzyści dla przedsiębiorstw

Dobrze zorganizowane zarządzanie bezpieczeństwem informacji wnosi szereg korzyści dla organizacji i pozwala m.in.:

– utrzymać ciągłość świadczenia usług w awaryjnej sytuacji w celu minimalizacji odpowiedzialności kontraktowej i prawnej,

– precyzyjnie zarządzać relacjami z klientami i dostawcami, w celu utrzymania odpowiedniego poziomu świadczenia usług, szczególnie w obszarze wymiany informacji biznesowej,

– zbudować reguły stabilnego świadczenia usług na ustalonym z klientem poziomie (SLA), w celu utrzymania dobrych relacji biznesowych,

– stworzyć zasady bezpiecznej wymiany i ochrony informacji, w celu utrzymania wiarygodności oraz ochrony interesów różnych interesariuszy (wewnętrznych i zewnętrznych),

– optymalizować własne procesy biznesowe/produkcyjne, w celu redukcji kosztów i zwiększania wartości.

Opis usługi.

Usługa może mieć różny charakter w zależności od potrzeb konkretnej organizacji tj.: konsultingu, wdrożenia lub drobnego doradztwa w jakimś obszarze biznesowym/systemowym. Ważnym elementem świadczonych przez nas usług jest audyt, który przeprowadzamy na zgodność z różnymi kryteriami m.in.:

– międzynarodowe normy ISO,

– wymagania ustaw, w tym szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych,

– wymaganiami odbiorców (tzw. audyty dostawców).

Conectica Business Security

Krzysztof Kotyza

mail: biuro@krzysztofkotyza.pl
tel: +48 509 913 106

lokalizacja: Kraków

    Imię i nazwisko (wymagane)
    Adres email (wymagane)
    Treść wiadomości