Nawyki i błędy poznawcze wpływają na rotację pracowników

Czym są nawyki i błędy poznawcze ?

Zarządzanie systemowe w zorganizowanych podmiotach w aspekcie socjologicznym wydaje się być całościowym sposobem działania , prowadzącym do realizacji celów po przez synergię zasobów ludzkich w zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania. Nawyki i błędy poznawcze stanowią często u ludzi nieuświadomione lub podświadome mechanizmy podejmowania decyzji i działania. Często ich wpływ na zarządzanie i osiągane cele może być poważny i nie zawsze zgodny z oczekiwaniami kierownictwa organizacji. O nawykach możemy mówić w przypadku konkretnych osób, a w odniesieniu do organizacji mamy raczej do czynienia z procedurami postępowania. Nawyki kształtują trafne lub błędne procedury działania to w ich konsekwencji podejmowane są korzystne lub niekorzystne decyzje i działania a to jest już istotne dla biznesu. Przykładem nawyku może być odkładanie trudnych prac na ostatni moment, bo daje to nam nagrodę w postaci odsunięcia w czasie jakiejś formy dyskomfortowego wysiłku. Ale docelowo często prowadzi to do opóźnień w realizacji zadań z powodu nietrafnie oszacowanego czasu wymaganego na to zadanie. Błędy poznawcze to jakby nawyki w mechanizmach myślenia, które często wprowadzają nas w błąd, a więc skutkują błędnymi decyzjami. Przykładem błędu poznawczego jest heurystyka afektu- to jak się czujemy wpływa na to jak interpretujemy otaczającą rzeczywistość (gdy jesteśmy głodni częściej nasz wzrok pada na produkty spożywcze i chętniej zakupimy coś do jedzenia). Nawyki stanowią pewną słabość ludzi, co stanowi interesujący aspekt do zmniejszenia rotacji pracowników.

Korzyści dla organizacji wynikające z wykorzystania wiedzy o sile nawyków oraz błędach poznawczych to m.in.:

– identyfikacja nawyków prowadzących do dysfunkcji operacyjnych i biznesowych (skutkujących stratą czasu, środków finansowych czy innego potencjału organizacji),

– identyfikacja nawyków firmy tworzących wartość na rynku,

– identyfikacja nawyków i ich wykorzystanie przez pracodawcę pozwala budować dobre relacje z pracownikami

Opis usługi

Charakter usługi zależy od wyznaczonych celów przez organizację  i jest realizowany w postaci:

– audytu  zachowań  (audyt behavieralny) i wskazania proponowanych zmian,

– audytu reguł i procedur postępowania i wskazania proponowanych zmian,

– konsultacji przy tworzeniu koncepcji reklam i działań marketingowych, w celu wypracowania  docelowego modelu.

Conectica Business Security

Krzysztof Kotyza

mail: biuro@krzysztofkotyza.pl
tel: +48 509 913 106

lokalizacja: Kraków

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Treść wiadomości