Dobra komunikacja w organizacji zmniejsza rotację pracowników

Dobra komunikacja jest fundamentem dystrybucji niezbędnych informacji i budowy dobrych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami.

Wydaje się, że dobra komunikacja opiera się co najmniej na dwóch kluczowych elementach tj. wcześniej określonych drogach przepływu informacji oraz zdefiniowanych, zrozumiałych dla stron znaczeniach, w celu skutecznej wymiany lub przekazu informacji.

Drogami przepływu informacji mogą być, tworząc wzajemne powiązania:

– określone osoby reprezentujące strony,

– aplikacje informatyczne czy portale społecznościowe,

– wskazane miejsca lub przestrzeń,

– różne rozwiązania telekomunikacyjne, itp.

Zdefiniowane, zrozumiałe dla stron znaczenia to m.in.:

– konkretny język werbalnej komunikacji czy symbole,

– jednoznacznie zrozumiałe dla stron niewerbalne określenia,

Elementem dobrej komunikacji są zasady potwierdzania odbioru informacji i zrozumienia jej treści przez odbiorcę.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji opiera się na m.in. atrybutach:

– integralność informacji,

– dostępność informacji,

– poufność informacji,

– rozliczalność informacji,

– autentyczność przekazanej informacji,

– niezaprzeczalność odbioru informacji.

W biznesie, poddanemu presji czasu, często nie ma czasu na zbyt długą interpretację otrzymanej informacji, a błędy w zrozumieniu pozyskanej „treści” mogą być miażdżące dla biznesu. Dlatego też tak kluczowe jest określenie m.in. dróg przepływu informacji oraz zdefiniowanie, zrozumiałych dla stron znaczeń w treści informacji.

Odrębnym aspektem dobrej komunikacji są kwestie wynikająca z emocjonalnego podejścia do wymiany informacji wynikające z konkretnej relacji, błędy poznawcze oraz nawyki, do czego nie odnosi się ta część mojej strony.

Conectica Business Security

Krzysztof Kotyza

mail: biuro@krzysztofkotyza.pl
tel: +48 509 913 106

lokalizacja: Kraków

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Treść wiadomości